backaldrin international

Jogi figyelmeztetés / Adatvédelem

© backaldrin International The Kornspitz Company GmbH. Minden jog fenntartva. Ennek a weboldalnak tartalma, valamint grafikai terve és kialakítása szerzői jogi védelmet élvez. A tartalom minden – akár kivonatoltan – történő felhasználásához a backaldrin International GmbH előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

A nem engedélyezett felhasználás a márka- és szerzői jog, továbbá egyéb oltalmi jogok megsértéséhez, valamint magán,- és büntetőjogi rendelkezésekhez vezethet. A felhasználók részére tilos bármilyen weboldal-tartalom olyan módon történő felhasználása, mely márka- és szerzői jogok, valamint egyéb oltalmi jogok megsértését jelenti.

Ez a weboldal a lehető legnagyobb gondossággal készült. Tartalma folyamatosan aktualizálásra és átvizsgálásra kerül. A teljesség, helyesség és aktualitás tekintetében azonban a backaldrin International The Kornspitz Company GmbH. nem vállal felelősséget. Ugyanez érvényes olyan weboldalakra is, melyekre hiperlinken keresztül történik utalás, és melyeket harmadik felek működtetnek.


Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztató
1. Az adatkezelő
Neve: Backaldrin Hungária KFT
Elérhetősége: kozpont@backaldrin.hu
Képviselő neve: Matkovics Ferenc
Telefonszáma: +36 24 540455
Hivatalos levelezési cím: 2310 Szigetszentmiklós-Lakihegy, II. Rákóczi Ferenc út 20-22.
Adatkezelő honlapjának címe: http://international.backaldrin.com/Content.Node/hu/
Cégjegyzékszám: 13 09 105422

2. Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége
Nem folytatunk olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

3. Hogyan kerülünk kapcsolatba azzal a néhány személyes adattal, amelyet kezelünk?

3.1 Kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés a honlapunkra kihelyezett űrlapon keresztül

A http://international.backaldrin.com/Content.Node/hu/kontakt/Kapcsolatfelvetel.hu.php linken, a „Kapcsolatfelvételi lap” almenüben felvehető velünk a kapcsolat.

Milyen adatot kérünk, miért és mi alapján?
Ezt a lehetőséget azért biztosítjuk Önnek, hogy kényelmesen, közvetlenül a honlapról tudja felvenni velünk a kapcsolatot. Nevének és e-mail címének megadását kérve, hozzájárulása alapján kezeljük ezeket az adatokat.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?
Az üzenetét saját postafiókunkban tároljuk, őrizzük. Ha nem alakul ki közöttünk üzleti kapcsolat, levelét törölni fogjuk rendszeres postafiók takarítási munkálataink során, amely legalább hat havonta megtörténik.

Hogyan vonhatja vissza a hozzájárulását?
Hozzájárulása visszavonható egy üzenettel, amelyet a kozpont@backaldrin.hu e-mail címre várunk, ebben az esetben egy munkanapon belül törölni fogjuk az üzenetét, amelyről másolatot nem tartunk meg és nem kerül át a neve sem egy másik listára, amely a törölt üzeneteket tartalmazza. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek számít.

Mi történik, ha elfogadja ajánlatunkat?
Ha ajánlatunkat elfogadja, eredeti üzenetét megtartjuk, mert a továbbiakban a szerződéses jogalap szerint kezeljük a megadott személyes adataidat.

3.2 Közvetlenül a nyilvános, elektronikus levelezési címünkre küldött üzenet

Ha kapcsolatfelvételi célból közvetlenül a kozpont@backaldrin.hu e-mail címre küld üzenetet, így kezeljük adatait:

Milyen adatot látunk Önről, miért kezeljük és mi alapján?
Nyilvános elektronikus levelezési címünkre közvetlenül is küldhet üzenetet, az így küldött üzenetnél megismerjük a nevét, az e-mail címét és minden további személyes adatát, amelyet az üzenetben elhelyez (pl. foglalkozás, telefonszám, fénykép az aláírásnál). A hozzájárulása alapján kezeljük ezeket az adatokat, azért, hogy írásban vagy telefonon beszélgetést folytassunk.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?
Ha nem alakul ki közöttünk üzleti kapcsolat, levelét törölni fogjuk rendszeres postafiók takarítási munkálataink során, amelyet legalább hat havonta megejtünk.

Hogyan vonhatja vissza a hozzájárulását?
Hozzájárulása visszavonható egy üzenettel, amelyet a kozpont@backaldrin.hu e-mail címre várunk, ebben az esetben egy munkanapon belül törölni fogjuk az üzenetedet, amelyről másolatot nem tartunk meg és nem kerül át a neve sem egy másik listára, amely a törölt üzeneteket tartalmazza. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek számít.

Mi történik, ha elfogadja ajánlatunkat?
Ha ajánlatunkat elfogadja, eredeti üzenetét megtartjuk, mert a továbbiakban a szerződéses jogalap szerint kezeljük a megadott személyes adataidat.

3.3 Kapcsolatfelvétel a nyilvános telefonszámunk tárcsázásával

Milyen adatot látunk Önről, miért kezeljük és mi alapján?
A honlapunkra kihelyezett telefonszám felhívása során látni fogjuk Az Ön telefonszámát. Valószínűleg a nevét is megismerjük. A hozzájárulása alapján kezeljük ezeket az adatokat, abból a célból, hogy visszahívhassuk és a további kapcsolattartást megkönnyítsük.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?
Ha nem alakul ki közöttünk üzleti kapcsolat, telefonszámot és hozzá kapcsolódó nevet nem mentünk el. A híváslistánk magától törlődik a készüléken, 30 napig tárolódnak a beérkező, kimenő és nem fogadott hívások.

Hogyan vonhatja vissza a hozzájárulását?
Hozzájárulása visszavonható egy üzenettel, amelyet a kozpont@backaldrin.hu e-mail címre várunk, ebben az esetben egy munkanapon belül törölni fogjuk a készülék híváslistájából a számát, amelyről másolatot nem tartunk meg és nem kerül át a telefonszáma egy másik listára, amely a törölt telefonszámokat tartalmazza. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek számít.

Mi történik, ha kapcsolatban maradunk?
Ha nem csak egyszeri telefonbeszélgetésről beszélünk, hanem tartós üzleti kapcsolat alakul ki közöttünk, telefonszámát megjegyezzük, elmentjük a telefonunkra, munkakapcsolatunk gördülékenységének biztosítása érdekében. A továbbiakban a szerződéses jogalap szerint kezeljük a megadott személyes adatait, erről lejjebb írunk.

3.4 Számlázási kötelezettségünk teljesítése

Milyen adatot látunk Önről, miért kezeljük és mi alapján?
- Számláinkat elsősorban papír alapon állítjuk ki. A kiállításhoz a következő adatokat kérjük el: számlázási név, számlázási cím, szállítási cím, postázási cím, kapcsolattartó neve, telefonszáma
- Ha szeretné, hogy e-mailen átküldjük a számlát, az e-mail címét is elkérjük.
- Ha átutalással egyenlíti ki a számlánkat, a bankszámlakivonat tartalmazza az utalást indító fél nevét és bankszámlaszámát.
Jogi kötelezettségünk a számlázás, ezért ezekre az adatokra feltétlenül szükségünk van.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?
A tárolás időtartamát jogszabály írja elő, eszerint a kiállítás évében, plusz még nyolc évig meg kell őriznünk.

Mi történik, ha nem kapjuk meg a kért adatokat?
Nem tudjuk teljesíteni számlázási kötelezettségünket, ezért lehetetlen a kért szolgáltatást nyújtanunk.

3.5 Szolgáltatásaink teljesítése- szerződéskötés

Milyen adatot látunk Önről, miért kezeljük és mi alapján?
Szolgáltatásaink nyújtása során mindenképpen kapcsolatba kerülünk a következő személyes adataival: név, lakcím, személyigazolvány szám.
Ezeket az adatokat a szerződéses jogalap alapján kezeljük, a kezelés célja az Ön által megrendelt szolgáltatás teljesítése.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?
A tárolás időtartama függ a közöttünk fennálló szerződés tartalmától. A szerződés megszűnésétől számított öt évig biztosan megőrizzük adatait.

Mi történik, ha nem kapjuk meg a kért adatokat?
Szolgáltatásaink természetéből fakad, hogy tudnunk kell, kivel kötünk szerződést akár szóban, akár írásban. Ha nem ismerjük a kért adatokat, a szerződéskötés elmarad és töröljük minden adatát a rendszereinkből.

3.6 Üzleti és szakmai partnereink adatainak kezelése
Munkánkat szoros együttműködésben végezzük hasonló területen dolgozó szakemberekkel, partnerekkel, segítséget kérünk a napi munkafolyamatok biztosításához olyan személyektől, akikkel alkalomszerűen vesszük fel a kapcsolatot, vagy valaha szerződéses kapcsolatban álltunk. Néha az ő munkavállalóikkal is felvesszük a kapcsolatot.

Milyen adatot kezelünk, miért kezeljük és mi alapján?
Partnereink nevét, telefonszámát, e-mail címét, esetleg foglalkozását kezeljük jogos érdek alapján. A mindennapi munka életszerű kivitelezése a célunk az adatkezeléssel.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?
Hosszú távú, de időszakos üzleti kapcsolat fennállásáig, vagy tiltakozásig, törlési kérelemig.

A jogos érdek miatt
Készítettünk érdekmérlegelési tesztet, amelynek az lett az eredménye, hogy az így tudomásunkra jutott és kezelt személyes adatok kezelésével nem sértjük partnereink magánszféráját. Partnereink igény szerint megtekinthetik az érdekmérlegelési tesztet és a tiltakozáshoz való jogot is biztosítjuk részükre. Ha valaki nem szeretné a partnereink közül, hogy felhívjuk, írjunk neki, szakmai vagy üzleti kérdésben, töröljük az adatokat. Jellemzően olyan adatokat kezelünk jogos érdek alapján, amelyet partnereink bocsátottak a rendelkezésünkre korábbi együttműködésünk vagy találkozásunk során.

3.7 Fényképek és videók nyilvánosságra hozatala weboldalainkon

Milyen adatot kezelünk, miért kezeljük és mi alapján?
A felismerhető természetes személyeket ábrázoló fénykép (képmás) szintén személyes adat. Ezeknek a fényképeknek a nyilvánosságra hozatala csak akkor lehetséges, ha tulajdonosa ahhoz hozzájárul. A weboldalainkon elhelyezett fényképek és videók résztvevői hozzájárulásukat írásba adták nekünk.

Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat?
Hozzájárulás visszavonásáig.

Hogyan vonható vissza a hozzájárulás?
Hozzájárulása visszavonható egy üzenettel, amelyet a kozpont@backaldrin.hu e-mail címre várunk, ebben az esetben törölni fogjuk a valamely weboldalunkra kihelyezett fényképet, videót. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek számít.


3.8 Sütiket is kezel honlapunk

A süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor egy webhelyet látogat meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.

A weboldal a Google Analytics-et, Google Inc. által nyújtott internetes elemzési szolgáltatást használja ("Google"). A Google Analytics úgynevezett "cookie-kat" használ, a számítógépén tárolt szöveges fájlok formájában, amelyek lehetővé teszik a webhely használatának elemzését. A cookie által az e weboldal használatáról (beleértve az Ön IP-címét) származó információkat a Google az Egyesült Államok szervereire továbbítja és tárolja. A Google ezt az információt felhasználja a webhely használatának értékelésére, a weboldal üzemeltetőinek weboldalon végzett tevékenységeire vonatkozó jelentések összeállítására, valamint a weboldal használatával és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására. A Google ezeket az információkat harmadik félnek is továbbíthatja, ha a törvény előírja, vagy amennyiben harmadik fél ezeket a Google nevében feldolgozza. A Google soha nem fogja társítani IP-címét más Google-adatokkal.

Ma már nagyon egyszerű kikapcsolni a saját böngészőben a sütiket. A Google Chrome rendszerében kattintson a honlapunk neve melletti lakatra (bal oldalon). Legördül egy sáv, amelyben látni fog egy teasüteményre hasonlító ikont. Ha ezt megnyitja, nyomon követheti, hogy melyik oldal, milyen sütit telepít a gépére és egyesével ki lehet iktatni őket.
Oldalunk mobiltelefonon is jól működik. Ha mobilon keresztül ismerkedik a bejegyzéseinkkel, szolgáltatásainkkal, szintén ki tudja iktatni a sütiket, pl. Safariban a Beállítások, Safari, Összes süti blokkolása parancsokra kattintva.

3.9 Más marketing tevékenységet nem folytatunk honlapunkon

Honlapunk nincs összekötve más rendszerekkel, követő kódot nem ágyaztunk be.4. Munkatársainkon kívül ki ismeri meg a személyes adatokat?
Tárhelyszolgáltatás
Androvera Consulting KFT
E-mail cím: rolandr@androvera.com
Telefonszám: +361 250 6729
(Hozzáférés a honlap teljes tartalmához és a levelezőrendszerhez, Elsődleges feladatuk a személyes adatok tárolása, valamint a megfelelő biztonsági szint elérésében a segítségnyújtás nekünk.)
Könyvelés

Óbudai Könyvelő Iroda Kft
E-mail cím: gazdag.ildiko@obudaikonyvelo.hu
Telefonszám: +361 388 4153
(Hozzáférés a természetes személyek részére kiállított számlákhoz, más számviteli bizonylatokhoz. A számlák rögzítésén és a bevallások elkészítésén kívül nem végeznek más adatfeldolgozói műveletet.)

Kiszállítás

Élsped Kft BESZ
E-mail cím: gyokeresb@elsped.hu
Telefonszám: +3692 511663
Hozzáférés a szállítási címekhez és a szállítási címen megtalálható természetes személy kapcsolattartók adataihoz.
Jogi képviselet

Dr. Hajnal Zoltán
Email cím: hajnalzoltan3@gmail.com
Telefonszám: +3620 9797346
Hozzáférés a partnereinkkel szemben fennálló követeléseinket megalapozó iratokhoz, ezáltal a jogi személy partnereink képviselőinek, kapcsolattartóinak személyes adataihoz. Hozzáférés továbbá a szerződéseinkben szereplő személyes adatokhoz.

5. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Bizonyos személyes adatokat továbbítunk harmadik országba (USA). A kapcsolódó megfelelőségi határozat elérhető az alábbi linken:
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en

6. Érintettek jogai
Az adatkezelés teljes időtartama alatt élhet a következő jogosultságokkal:
a) Hozzáférés a személyes adatokhoz
Jogosult visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, cégünk tájékoztatja, miért kezeljük ezeket, milyen adatokat kezelünk, kinek adjuk át, meddig tároljuk, milyen egyéb jogokat biztosítunk Önnek, hol tehet panaszt stb.

b) Helyesbítéshez való jog
Ha elírtuk a nevét, a telefonszámát, az e-mail címét, vagy bármely más személyes adatot, kérésére helyesbítjük, vagy kiegészítjük azokat. Ha valakinek átadtuk a személyes adatait, neki is szólunk, javítsa, amit javítani kell.

c) Személyes adatok törléséhez (az „elfeledtetéshez”) való jog
Indokolatlan késedelem nélkül töröljük az összes személyes adatot Önről, ha visszavonta a hozzájárulást a hozzájáruláson alapuló adatkezelésünkhöz, vagy már nincs szükségünk az adatokra abból a célból, amiért elkértük.
Ha jogalap nélkül kezeltünk Önről egy személyes adatot, szintén törölni fogjuk.
Írtuk már feljebb is, a jogos érdeken alapuló adatkezelésünk ellen tiltakozhat, törlés lesz a vége gond nélkül.
Ha előfordulna, hogy például névvel ad rólunk kedvező véleményt, vagy kiteszünk egy közös fotót a közös munkáról, majd később élni szeretne az elfeledtetéshez való joggal, megtesszük az ésszerűen elvárható intézkedéseket, hogy ezt biztosítsuk.

d) Személyes adatok korlátozásához való jog
Ha úgy gondolja, nem kezeljük pontosan a személyes adatait, kérheti a korlátozást, amíg nem tisztázzuk a kérdést.
Előfordulhat, hogy törölni szeretnénk egy adatot, de Önnek van rá szüksége, mert pl. jogi igényei érvényesítéséhez szükséges. Ilyenkor is kérheti, hogy törlés helyett korlátozzuk a személyes adatok kezelését, azaz tartogassuk még kicsit.
Ezekben az esetekben csak tárolnunk szabad az adatokat.

e) Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen
Tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, ha jogos érdeken alapul az adatkezelésünk. Ez csak üzleti partnereink kapcsolattartási adatai esetén fordulhat elő, más tevékenységnél nem ez az adatkezelésünk jogalapja.

f) Adathordozhatóság
Kérheti, hogy az automatizált módon történő adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadjuk, vagy elküldjük egy másik adatkezelőnek. Ezt csak akkor kérheti, ha adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződés. Ezesetben nagyon szívesen átadjuk Önnek vagy más adatkezelőnek ezeket az adatokat.

7. Panasz benyújtása
Ha úgy érzi, szabálytalanul kezeljük a személyes adatait, örömmel segítünk és nyomban megbeszéljük a problémát. Itt várjuk az üzenetét: kozpont@backaldrin.hu
Bíróság előtt is érvényesítheti a jogait. Erre polgári per keretében van lehetőség. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A lakóhelye szerinti törvényszékre kell benyújtania a keresetet (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét ezen a linken találja: http://birosag.hu/torvenyszekek ).
Bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel felkeresheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot is, őket ezen a címen éri el (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).
8. Automatizált döntéshozatal
Automatizált döntéshozatali tevékenységet nem folytatunk.

9. A megfelelő biztonság
Biztonsági rendszerünk kialakítása során figyelembe vettük a tudomány és a technológia állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.
Honlapunk és tárhelyünk biztonságáról állandó informatikai partnerünk gondoskodik.

10. Egyéb rendelkezések
Tájékoztatónk 2018. május 25-én lép hatályba és amint olyan új iránymutatások, állásfoglalások, részletszabályok válnak ismertté, amelyek miatt módosítanunk kell, felülvizsgáljuk a tartalmat. Ugyancsak felülvizsgáljuk a tájékoztatásunkat, ha vállalkozásunk tevékenységi köre változik, vagy új marketing eszközöket vezetünk be.